Lt Ru En

DĖL ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR NARKOTINIŲ AR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO AR JŲ TURĖJIMO SANATORIJOJE


   Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta, jog asmenims iki 18 metų draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti, o narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimas yra administracinis nusižengimas.
   Sanatorijos Vidaus tvarkos taisyklėse yra numatyta, kad už minėtų nusižengimų padarymą pacientai yra išrašomi iš Sanatorijos nebaigus gydymo.
   VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ informuoja, kad visais pacientų alkoholio vartojimo ar turėjimo, narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo atvejais, apie šiuos nusižengimus bus informuojami ne tik tėvai ar kiti teisėti globėjai, bet ir Policija bei vaikų teisių apsaugos tarnyba.

 


 

MIELI TĖVELIAI,

 

   Remiantis praėjusių metų patirtimi, pacientams, kurie planuoja vasaros laikotarpiu atvykti į „Palangos gintaro“ vaikų sanatoriją, siūlome pasidomėti ar šeimos gydytojas ir gydytojas-reabilitologas Jūsų planuojamu atvykti į sanatoriją laikotarpiu neatostogauja. Daugiau skaitykite:

 

Informacija tėveliams dėl atvykimo į vaikų reabilitacijos sanatorijas

 

Informacija tel.: 8 460 40102; 8 460 40103.

    


 

MIELI TĖVELIAI,

     Nuo 2017  metų sausio 1 dienos keitėsi nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarka. Daugiau skaitykite:

Išrašas iš nedarbingumo pažymėjimų įsakymo pakeitimo nuo 2017 01 01

Informacija tel.: 8 460 40102; 8 460 40103

 


 

DĖL FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO KONSULTACIJŲ TEIKIMO NE EILĖS TVARKA
2016-10-03


   Informuojame, kad VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ (toliau –  sanatorija) išnaudojo metinę 2016 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų sumą skirtą ambulatorinėms antrinio lygio Fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau – FMR) gydytojo paslaugoms (toliau – paslauga) apmokėti. 2016-10-03 sanatorijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-96 nustatytas planas – grafikas gauti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamai FMR gydytojo konsultacijai, t.y. nuo 2016-10-03 iki 2016-12-31 registruojamas vienas pacientas per savaitę.

   Šiuo metu pacientai nemokamai FMR gydytojo konsultacijai, turint gydytojo siuntimą, registruojami į eilę 2017 m. sausio mėn. Registruojantis FMR gydytojo konsultacijai, sanatorijos darbuotojas pasiūlo ankščiausią paslaugos suteikimo datą ir suteikia informaciją, kad šią paslaugą galima gauti kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose šias paslaugas.

   Pacientas, pageidaujantis FMR gydytojo paslaugas gauti sanatorijoje ne eilės tvarka ir sutinkantis už šias paslaugas mokėti, supažindinamas su sanatorijoje teikiamų nemokamų ir mokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentu, jų teikimo tvarka bei pasirašo direktoriaus įsakymu patvirtintą Formą Nr. 103:

 Daugiau informacijos tel. 8 460 40103

 


 
  ELEKTRONINĖ VIETŲ REZERVAVIMO SISTEMA

Atvykstant į "Palangos gintaro" sanatoriją, išankstinis vietos rezervavimas būtinas ištisus metus. Daugiau skaitykite:

Elektroninės rezervacijos instrukcija

Išankstinio vietų rezervavimo tvarkos aprašas

Atsakymai į klausimus laikraščiui "Palangos tiltas"

 

Rezervaciją galima atlikti susikūrus paskyrą tinklapyje www.sergu.lt

arba telefonu 8 460 40102