Lt Ru En

 

REABILITACIJA TLK LĖŠOMIS

  Dėl siuntimo į sanatoriją pacientas turi kreiptis į savo šeimos gydytoją arba į kitą gydantįjį specialistą. Gydantysis gydytojas kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju nusprendžia, ar reikia pacientą siųsti medicininei reabilitacijai (sanatoriniam gydymui).

  Gydantysis gydytojas informuoja pacientą apie atitinkamo profilio medicininės reabilitacijos ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas teikiančias įstaigas, užpildo medicininės apskaitos formą Nr. 027/a  „Medicinos dokumentų išrašas“ ir pateikia ją pacientui ar jį lydinčiajam asmeniui )*

  Pacientas į savo pasirinktą reabilitacijos įstaigą vyksta tik gavęs gydančiojo gydytojo patvirtinimą, kad jam skiriamų reabilitacijos gydymo paslaugų išlaidos bus apmokėtos.

  Jeigu vaikas iki 8 metų arba vyresnis neįgalus (negali pats apsitarnauti), pažymoje turi būti įrašyta – vaikui reikalinga motinos ar kito lydinčiojo asmens slauga. Į medicininės reabilitacijos įstaigas vykstančius kelis tos pačios šeimos vaikus slaugo tik VIENAS lydintysis asmuo. Slaugančiajam asmeniui reabilitacijos metu pietūs nemokami.

  Prašome griežtai laikytis pažymoje Nr. 2011T (informacija pas gydantįjį gydytoją) nurodytų vykimui į reabilitacijos įstaigą terminų. Atvykus ankščiau ar pasibaigus pažymos galiojimo laikui, pacientai į sanatoriją nepriimami. Vasaros sezono metu, prieš vykdami į mūsų sanatoriją, būtinai pasitikrinkite, ar yra laisvų vietų. Daugiau apie išankstinį vietų rezervavimą skaitykite:  Vietų rezervavimo į sanatoriją tvarką

  Pacientai nuo 1 iki 18 metų amžiaus su slaugančiuoju asmeniu ar be jo gali būti NEMOKAMAI atsivežami į mūsų sanatoriją.

  Pacientą slaugančiajam asmeniui elektroninis nedarbingumo pažymėjimas išduodamas pagal gyvenamąją  vietą,  o medicininės reabilitacijos laikotarpiu nedarbingumo pažymėjimą tęsia arba išduoda sanatorijos gydytojas.

 

  Vykdami į sanatoriją pasiimkite:

 

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą,
- Išrašo ir medicininių dokumentų formą F-027/a,
- Neįgalumą patvirtinantį pažymėjimą, jei vaikas neįgalus,
- Dantų šepetėlį, pastą ir kitus asmens higienos reikmenis,
-

Pacientams paaugliams reikia turėti:

  • trumpą ir ilgą sportinę aprangas,
  • maudymosi reikmenis,
  • pagrindinių mokymosi dalykų vadovėlius.

 

  Išsamiau skaitykite:

- Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklės
- Kaip gauti reabilitaciją?
- TLK apmokamų paslaugų aprašas
- LR SAM ministro įsakymas NR.50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo"(žiūrėta www.litlex.lt 2014.11.12)“
- Išrašas iš LR SAM ministro 2008 M. Sausio 17 d. įsakymo NR.50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“
- Išankstinio vietų rezervavimo sanatorijoje tvarka (2018-04-25)

 

Dėl atvykimo laiko ir laisvų vietų  teiraukitės tel. 8 460 40102

darbo dienomis 9:00-12:00, 12:30-15:00 val.

 


)* Medicininės reabilitacijos skyrimo tvarką reglamentuoja Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V-668 ir 2010 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. V-50 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio mėn. 17 d. įsakymo Nr. V-50 "Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio  (antirecidyvinio) gydymo" pakeitimo" ir Valstybinės ligonių kasų prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr.1K-217 „ Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio gydymo paslaugų išlaidų kompensavimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir šių paslaugų apskaitos tvarkos aprašo ir su juo susijusių medicininės apskaitos formų ir jų pildymo taisyklių bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugų rūšių ir profilių klasifikatorių patvirtinimo „.

 

Atnaujinta 2018-08-24