Lt Ru En

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, SRITYS IR RŪŠYS

 

 1.  Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas - stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą, teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, dirbti rentabiliai, nuolat tobulinti reabilitacijos procesą.
 2.  Įstaigos veiklos uždaviniai: organizuoti ir teikti nespecializuotas, specializuotas kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 3.  Įstaigos veiklos sritys: organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia įstaigos veiklos licencija.
 4.  Pagrindinės veiklos rūšys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

 

 •  Žmonių sveikatos priežiūros veikla:
  •  reabilitacijos ligoninių veikla;
  •  medicininės ir odontologinės praktikos veikla;
  •  gydytojų specialistų veikla;
  •  kita žmonių sveikatos priežiūros veikla;
  • medicinos laboratorija;
  • specializuotų ligoninių veikla;
 • vaikų dienos priežiūros veikla;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla;
 • medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai;
 • poilsio namų veikla;
 • viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla;
 • poilsio namų veikla;
 • maitinimo ir gėrimų tiekimo veikla;
 • karšto vandens tiekimas;
 • automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas;
 • ekskursijų organizavimas;
 • posėdžių ir verslo renginių organizavimas

 

Išsamiau skaitykite:  Įstaigos įstatai.

 

Atnaujinta 2018-08-24