(8 460) 40102 (9:00-12:00, 12:30-15:00 d.d.)

KOKYBĖS POLITIKA

Pradžia » Administracinė informacija » Kokybės politika
isosertifikatas

ĮSTAIGOS MISIJA

Teikti pacientams šiuolaikinio medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, atitinkančias pacientų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

ĮSTAIGOS VIZIJA

Tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tenkinančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS

 • sertifikuoti įstaigos kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vertinti jos rezultatyvumą;
 • organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas strategines kryptis;
 • racionaliai naudoti turimus profesinius, techninius ir finansinius išteklius;
 • kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • rūpintis įstaigos infrastruktūra;
 • vykdyti pokyčius pagal pacientų, paslaugų užsakovų pastabas ir paslaugų kokybės vertinimus.

ĮSTAIGOS VADOVYBĖ ĮSIPAREIGOJA:

 • nuolat gerinti įstaigos kokybės vadybos sistemą, siekti, kad kokybės politika būtų suprasta įstaigos darbuotojų bei prieinama suinteresuotoms šalims;
 • teikti kokybiškas, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
 • diegti informacines bei naujas gydymo technologijas įstaigoje;
 • užtikrinti, kad darbuotojai turėtų reikalingą kompetenciją;
 • gerinti personalo darbo ir pacientų gydymosi aplinką;
 • reikalauti iš išorės tiekėjų, tiekti nustatytus kokybės reikalavimus atitinkančius produktus bei paslaugas;
 • sistemingai peržiūrėti įstaigos kokybės politiką, kad ji atitiktų Lietuvos Respublikoje ir Europos Sąjungoje keliamus reikalavimus.

ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI ĮSIPAREIGOJA:

 • Stengtis, kad jų veikla atitiktų įstaigos kokybės politikos nuostatas ir siekti kokybės politikos principų  įgyvendinimo.

 

Atnaujinta 2019-02-12

Šrifto dydis
Fonas
Eiti prie įrankių juostos