VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI

Pradžia » Apie sanatoriją » Vizija misija
administracine_informacija
 

MISIJA

Teikti pacientams šiuolaikinio medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, atitinkančias pacientų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

VIZIJA

Tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tenkinančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

TIKSLAI

 

Gerinti Lietuvos vaikų sveikatą, teikiant kokybiškas ir saugias medicininės reabilitacijos paslaugas;

Medicininės reabilitacijos proceso įstaigoje tobulinimas, paslaugų spektro plėtimas ir modernizavimas;

Vykdyti pokyčius pagal pacientų, paslaugų užsakovų ir įstaigos savininko pastabas;

Racionalus įstaigos išteklių naudojimas, darbo sąlygų gerinimas, užtikrinant darbų ir sveikatos saugą;

Tęstinis sanatorijos darbuotojų profesionalumo ir kvalifikacijos tobulinimas.

Atnaujinta 2024-04-29