(8 460) 40102, 40103 (I-V 8:00-12:00, 12:30-16:30)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 2000 €/mėn. iki 3000 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

MEDICINOS PSICHOLOGUI / PSICHOLOGEI

Darbo pobūdis:

• darbas su vaikais;
• pacientų konsultavimas, kuriuos jam konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas;
• priklausomai nuo psichologinės konsultacijos tikslo ir priežasties pasirinkti psichologinio ištyrimo metodikas;
• ištirti paciento psichologinio išsivystymo lygį, gerai susipažinti ir žinoti paciento charakterio savybes ir valdyti asmenybės emocijas;
• atlikti ligonių psichologinę reabilitaciją, pravesti individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus;
• įvairiose situacijose siekti artimo kontakto su ligoniu, bendradarbiauti su tėvais, įvertinant vaiko sugebėjimus ir užtikrinant darbo tęstinumą ir perimamumą;
• kartu su socialiniu darbuotoju nagrinėti socialinės krypties problemas, numatyti jų sprendimo būdus, šalinti šias problemas sukeliančias priemones;
• savalaikiai ir kokybiškai pildyti medicininę dokumentaciją, darbo apskaitos žurnalus;
• teikti ligoniams bei juos lydintiems asmenims profesionalią psichologinę pagalbą, rekomendacijas, patarimus ir paaiškinimus;
• pildyti medicininius dokumentus;

Reikalavimai:

• turėti medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, universitetinį psichologijos bakalauro ir klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro išsilavinimą, medicinos psichologo spaudą (iki 2022m. pabaigos ir medicinos psichologo licenciją);
• gebėti dirbti savarankiškai;
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1500 €/mėn. iki 2000 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

LOGOTERAPEUTUI / LOGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:
• diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

• nuo 1400 €/mėn. iki 1800 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

KINEZITERAPEUTUI / KINEZITERAPEUTEI

Darbo pobūdis:

• vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 124:2016 “Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
• surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato kineziterapinę diagnozę;
• pagal nustatytą kineziterapinę diagnozę, sudaro kineziterapijos planą ir programą;
• kokybiškai atlieka individualias ar grupines kineziterapijos procedūras;
• stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
• pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
• išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina kineziterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvadą, rekomendacijas;
• teikiant paslaugas pacientams, vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
• konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus kineziterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą, vadovauja kineziterapeuto padėjėjams ir kt.;

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos srities reabilitacijos krypties kineziterapijos studijų krypties išsilavinimą;
• turėti kineziterapeuto spaudo numerį ir licenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-04 Nr. V-2824 įsakymu „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Privalumas:

• masažuotojo spaudas, kurio numeris suteikiamas LR SAM nustatyta tvarka.

Mes Jums siūlome:

• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1200 €/mėn. iki 1500 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

ERGOTERAPEUTUI / ERGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:

 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pagal savo kompetenciją teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato ergoterapijos poreikį ir mąstą bei sudaro ergoterapijos planą ir programą;
 • kokybiškai atlieka individualias ar grupines ergoterapijos procedūras;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina ergoterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvadą, rekomendacijas;
 • teikiant paslaugas pacientams vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus ergoterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja savo padėjėjams;
 • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
 • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
 • pagal kompetenciją vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą;
 • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ergoterapeutas turi turėti biomedicinos srities reabilitacijos krypties ergoterapijos studijų išsilavinimą.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ergoterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti Lietuvos medicinos normą MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ BEI Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų, liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
 • tturėti galiojantį ergoterapeuto spaudo numerį ir licenciją;
 • gebėti dirbti kompiuteriu;
 • būti sąžiningas, atsakingas, kantrus, kruopštus, mokėti bendrauti su vaikais, gebėti dirbti savarankiškai.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

 • nuo 1200 Eur/mėn. iki 1500 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
MASAŽUOTOJUI / MASAŽUOTOJAI

Darbo pobūdis:

 • įvertinus asmens fizinę sveikatos būklę, sudaro masažo veiksmų planą, atsižvelgiant į paciento amžiaus ypatumus;
 • savarankiškai atlieka masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą ir lokalizaciją.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • profesinio mokymo diplomas įrodantis masažuotojo kvalifikaciją;
 • kitas dokumentas apie asmens išsimokslinimo ir kvalifikacijos lygį, įrodantis, kad asmuo atitinka masažuotojo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus:
  • turėti licenciją verstis masažuotojo veikla;
  • turėti spaudą, kurio numeris suteikiamas LR SAM nustatyta tvarka.

Masažuotojas turi žinoti ir mokėti:

 • vaikų amžiaus bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;
 • gebėti vertinti asmens fizinę sveikatos būklę;
 • sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens (paciento) amžiaus ypatumus;
 • savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją;
 • atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;
 • asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus;
 • pagrindinius Respublikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus;
 • vaikų reabilitacijos ir sveikatą grąžinamojo gydymo ypatumus;
 • dažniausiai pasitaikančių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir kaip jų išvengti;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

  • nuo 1200 Eur/mėn. iki 1400 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
VAIKŲ LAISVALAIKIO UŽIMTUMO ORGANIZATORIUI / ORGANIZATOREI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui.

Darbo pobūdis:

 • vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas;
 • renginių organizavimas;
 • pasivaikščiojimai su vaikais gamtoje;
 • bendradarbiavimas su kitais įstaigos specialistais, padedant lengviau ir greičiau įveikti adaptacinio periodo sunkumus, atvykusiems pacientams ir/ar sprendžiant kitas iškilusias problemas jų darbo metu.
 • racionaliai, greitai ir efektyviai spręsti iškilusias problemas, susijusias su vaikų tarpusavio santykiais, elgesiu ir pan.
 • dokumentacijos, susijusios su vaikų laisvalaikio užimtumo programa, pildymas;
 • alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas.

Reikalavimai:

 • būtinas vidurinis išsilavinimas ir darbo patirtis dirbant su paauglių grupėmis;
 • pageidautinas ne žemesnis kaip aukštasis ne universitetinis ar jam prilygintas pedagogikos, socialinio darbo ar slaugos srities išsilavinimas;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 860 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
VIRĖJUI / VIRĖJAI

Darbo pobūdis: 

 • atlieka pirminį maistinės žaliavos (daržovių, kruopų, makaronų, jų gaminių, mėsos, žuvies, iš mėsų – kepenų, plaučių ir t.t.) paruošimą;
 • verda ir troškina įvairias daržoves, makaronus bei košes;
 • formuoja ir įvairiuose prieduose (džiūvėsėliuose, miltuose ir t.t.) apvolioja pusgaminius iš mėsos, žuvies ir kruopų;
 • kepa apkepus, įdarytas ir pjaustytas daržoves, kruopų gaminius;
 • skrudina bulves, troškina, ir kepa daržoves, pusgaminius iš faršo, kepa blynus, sklindžius;
 • gamina pyragėlius, spurgas, bandeles;
 • ruošia patiekalus iš koncentratų;
 • dalina ir patiekia masinės gamybos patiekalus;
 • verda įvairias sriubas;
 • gamina mėsos ir žuvies patiekalus, padažus;
 • ruošia jūros gėrybes (moliuskus, vėžiagyvius ir pan.);
 • atlieka pagalbinius darbus ruošiant kulinarinius gaminius;
 • ruošia saldžiuosius ir šaltuosius patiekalus;
 • paruošia paukštieną virti ir kepti;
 • paruošia trapiąsias ir sluoksniuotąsias tešlas;
 • ruošia ir papuošia užsakomuosius patiekalus.

Reikalavimai: 

 • būti atestuotu pagal Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą;
 • virėjo pareigoms priimamas asmuo, išmanantis maisto ruošimo būdus, gebantis savarankiškai dirbti;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 955 Eur/mėn.  iki  1300 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
PADAVĖJUI / PADAVĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui (nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio).

Darbo pobūdis:

 • Dirba komandoje su kitais darbuotojais;
 • Valo stalus, kėdes;
 • Parenka staltieses ir servetėles, lanksto servetėles;
 • Išblizgina stalo įrankius ir išvalo maisto vežimėlius;
 • Paruošia maitinimui stalo indus, įrankius stalo indus;
 • Serviruoja stalus, laikosi indų ir stalo įrankių išdėstymo vietos bei tvarkos;
 • Teikia pacientams išsamią ir teisingą informaciją apie patiekalus ar kitą informaciją susijusią su maitinimo procesu;
 • Žino tikslų valgančiųjų pacientų skaičių prie savo stalų;
 • Kultūringai ir sąžiningai aptarnauja pacientus;
 • Aptarnauja pacientus eiliškumo tvarka;
 • Sergantiems pacientams maistą pristato į korpusus;
 • Aptarnauja komercinius klientus ir konferencijų dalyvius;
 • Vengia konfliktų su pacientais;
 • Nepatiki savo pareigų kitam asmeniui;
 • Neaptarnauja pašalinių ar už maistą nesusimokėjusių asmenų;
 • Susumuoja užsakomuosius patiekalus ir pateikia valgyklos administratorei.

Reikalavimai:

 • Būti atestuotam pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
 • Sklandus komandinis darbas, sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą.

Atlyginimas:

 • nuo 835 Eur/mėn.  iki  1000 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą prašome nurodyti, į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteirauti (8 460) 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

Atnaujinta 2022-05-23