Registracija telefonu: (8 460) 40102, 40103 (I-V 8:30-12:00, 12:30-16:00)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 2300 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

KLINIKINIAM LOGOPEDUI / KLINIKINEI LOGOPEDEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai parinkimas.

Reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;

Privalumai:
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;

Atlyginimas:

• nuo 1600 €/mėn.  neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

KINEZITERAPEUTUI / KINEZITERAPEUTEI MASAŽUOTOJUI / MASAŽUOTOJAI

Darbo pobūdis:

 • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pagal savo kompetenciją teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato kineziterapinę diagnozę;
 • pagal nustatytą kineziterapinę diagnozę sudaro kineziterapijos planą ir programą;
 • kokybiškai atlieka individualias ar grupines kineziterapijos procedūras;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina kineziterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvadą, rekomendacijas;
 • teikdamas paslaugas pacientams, vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus kineziterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja kineziterapeuto padėjėjams ir kt.
 • įvertinus asmens fizinę sveikatos būklę, sudaro masažo veiksmų planą, atsižvelgiant į paciento amžiaus ypatumus;
  • savarankiškai atlieka masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą ir lokalizaciją.
  • supranta ir žino vaikų amžiaus bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;
  • geba vertinti asmens fizinę sveikatos būklę, sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens (paciento) amžiaus ypatumus;
  • savarankiškai atlika masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją;
  • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, jas įvertina ir tinkamai reaguoja.

  Reikalavimai:

  • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą biomedicinos srities reabilitacijos krypties kineziterapijos studijų krypties išsilavinimą;
  • turėti kineziterapeuto spaudo numerį ir licenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-04 Nr. V-2824 įsakymu „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
  • turėti masažuotojo spaudo numerį ir licenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-04 Nr. V-2824 įsakymu „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
  • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
  • mokėjimas bendrauti su vaikais;

  Mes Jums siūlome:

  • visas socialines garantijas;
  • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
  • erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
  • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

   

  • Atlyginimas:
   • nuo 1500 €/mėn. iki 1800 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
  ERGOTERAPEUTUI / ERGOTERAPEUTEI

  Darbo pobūdis:

  • vadovaudamasis Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ pagal savo kompetenciją teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
  • objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato ergoterapijos poreikį ir mąstą bei sudaro ergoterapijos planą ir programą;
  • kokybiškai atlieka individualias ar grupines ergoterapijos procedūras;
  • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
  • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
  • išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina ergoterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvadą, rekomendacijas;
  • teikiant paslaugas pacientams vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
  • konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus ergoterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja savo padėjėjams;
  • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
  • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
  • pagal kompetenciją vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą;
  • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją.

  Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

  • ergoterapeutas turi turėti biomedicinos srities reabilitacijos krypties ergoterapijos studijų išsilavinimą.

  Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

  • ergoterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti Lietuvos medicinos normą MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ BEI Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų, liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
  • turėti galiojantį ergoterapeuto spaudo numerį ir licenciją;
  • gebėti dirbti kompiuteriu;
  • būti sąžiningas, atsakingas, kantrus, kruopštus, mokėti bendrauti su vaikais, gebėti dirbti savarankiškai.

  Mes Jums siūlome:

  • visas socialines garantijas;
  • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
  • erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
  • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

  Atlyginimas:

  • nuo 1600 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
  VIRĖJUI / VIRĖJAI

  Darbo pobūdis: 

  • Atlieka pirminį maistinės žaliavos (daržovių, kruopų, makaronų, jų gaminių, mėsos, žuvies) paruošimą.
  • Verda ir troškina įvairias daržoves, makaronus bei košes.
  • Formuoja ir įvairiuose prieduose apvolioja pusgaminius iš mėsos, žuvies ir kruopų.
  • Kepa apkepus, įdarytas ir pjaustytas daržoves, kruopų gaminius.
  • Troškina, ir kepa daržoves, pusgaminius iš faršo, kepa blynus, sklindžius.
  • Gamina pyragėlius, spurgas, bandeles.
  • Dalina ir patiekia masinės gamybos patiekalus.
  • Verda įvairias sriubas.
  • Gamina mėsos ir žuvies patiekalus, padažus.
  • Atlieka pagalbinius darbus ruošiant kulinarinius gaminius.
  • Ruošia saldžiuosius ir šaltuosius patiekalus.
  • Paruošia paukštieną virti ir kepti.
  • Paruošia trapiąsias ir sluoksniuotąsias tešlas.
  • Ruošia ir papuošia užsakomuosius patiekalus.

  Reikalavimai: 

  • būti atestuotu pagal Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą;
  • virėjo pareigoms priimamas asmuo, išmanantis maisto ruošimo būdus, gebantis savarankiškai dirbti;
  • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas.

  Mes Jums siūlome:

  • visas socialines garantijas;
  • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
  • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
  • darbą Palangoje prie jūros.

  Atlyginimas:

  • nuo 1000 iki 1600 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis priklausys nuo turimų kompetencijų, įgūdžių bei patirties. Papildomai mokami priedai priklausomai nuo darbo krūvio bei pasiektų rezultatų.
  PADAVĖJUI / PADAVĖJAI

  Ieškome darbuotojų vasaros sezonui (nuo gegužės iki rugsėjo mėnesio).

  Darbo pobūdis:

  • Dirba komandoje su kitais darbuotojais;
  • Valo stalus, kėdes;
  • Parenka staltieses ir servetėles, lanksto servetėles;
  • Išblizgina stalo įrankius ir išvalo maisto vežimėlius;
  • Paruošia maitinimui stalo indus, įrankius stalo indus;
  • Serviruoja stalus, laikosi indų ir stalo įrankių išdėstymo vietos bei tvarkos;
  • Teikia pacientams išsamią ir teisingą informaciją apie patiekalus ar kitą informaciją susijusią su maitinimo procesu;
  • Žino tikslų valgančiųjų pacientų skaičių prie savo stalų;
  • Kultūringai ir sąžiningai aptarnauja pacientus;
  • Aptarnauja pacientus eiliškumo tvarka;
  • Sergantiems pacientams maistą pristato į korpusus;
  • Aptarnauja komercinius klientus ir konferencijų dalyvius;
  • Vengia konfliktų su pacientais;
  • Nepatiki savo pareigų kitam asmeniui;
  • Neaptarnauja pašalinių ar už maistą nesusimokėjusių asmenų;
  • Susumuoja užsakomuosius patiekalus ir pateikia valgyklos administratorei.

  Reikalavimai:

  • Būti atestuotam pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
  • Sklandus komandinis darbas, sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
  • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

  Mes Jums siūlome:

  • visas socialines garantijas;
  • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą.

  Atlyginimas:

  • nuo 950 Eur per mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

  Siunčiant gyvenimo aprašymą prašome nurodyti, į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

  Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

  Telefonas pasiteirauti (8 460) 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

  Atnaujinta 2023-03-08