Registracija telefonu: (8 460) 40102, 40103 (I-V 8:30-12:00, 12:30-16:00)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 2240 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

MEDICINOS PSICHOLOGUI / PSICHOLOGEI

Darbo pobūdis:

• darbas su vaikais;
• pacientų konsultavimas, kuriuos jam konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas;
• priklausomai nuo psichologinės konsultacijos tikslo ir priežasties pasirinkti psichologinio ištyrimo metodikas;
• ištirti paciento psichologinio išsivystymo lygį, gerai susipažinti ir žinoti paciento charakterio savybes ir valdyti asmenybės emocijas;
• atlikti ligonių psichologinę reabilitaciją, pravesti individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus;
• įvairiose situacijose siekti artimo kontakto su ligoniu, bendradarbiauti su tėvais, įvertinant vaiko sugebėjimus ir užtikrinant darbo tęstinumą ir perimamumą;
• kartu su socialiniu darbuotoju nagrinėti socialinės krypties problemas, numatyti jų sprendimo būdus, šalinti šias problemas sukeliančias priemones;
• savalaikiai ir kokybiškai pildyti medicininę dokumentaciją, darbo apskaitos žurnalus;
• teikti ligoniams bei juos lydintiems asmenims profesionalią psichologinę pagalbą, rekomendacijas, patarimus ir paaiškinimus;
• pildyti medicininius dokumentus;

Reikalavimai:

• turėti medicinos psichologo profesinę kvalifikaciją, universitetinį psichologijos bakalauro ir klinikinės ar sveikatos psichologijos magistro išsilavinimą, medicinos psichologo spaudą (iki 2022m. pabaigos ir medicinos psichologo licenciją);
• gebėti dirbti savarankiškai;
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• erdvę asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1800 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

KLINIKINIAM LOGOPEDUI / KLINIKINEI LOGOPEDEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai parinkimas.

Reikalavimai:
• turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;

Privalumai:
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;

Atlyginimas:

• nuo 1920 €/mėn.  neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

BENDROSIOS PRAKTIKOS VYRESNYSIS SLAUGYTOJAS/ VYRESNIOJI SLAUGYTOJA

Darbo pobūdis:
• Organizuoti slaugos personalo darbą slaugytojų postuose ir priėmimo kambaryje, dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų dokumentus vaistiniams preparatams, slaugos ir medicinos pagalbos priemonėms pirkti (viešųjų pirkimų paraiškų ir specifikacijų rengimas, sutarčių vykdymo kontrolė);
• Organizuoti pacientų sveikatos mokymą, dalyvauti kūrimo procese, integruoti šiuolaikines technologijas;
• Koordinuoti slaugos personalo darbo veiklos sklaidą įstaigos viduje ir išorėje (socialiniai tinklai), organizuoti pavaldaus personalo susirinkimus;
• Supažindinti pavaldų personalą kokybės vadybos sistemoje aprašytomis darbo instrukcijomis, procedūromis, darbo metodikomis;
• Savo veikloje vykdyti sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas, teikti pasiūlymus, rekomendacijas įstaigos vadovybei;
• Aprašyti naujas darbui reikalingas darbo instrukcijas ir procedūras;
• Sudaryti pavaldaus personalo darbo, atostogų grafikus, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius, pateikti derinti vyriausiam slaugos administratoriui;
• Supažindinti pavaldų personalą su teisės aktais, reglamentuojančiais slaugos praktiką, kontroliuoti tinkamą jų vykdymą;
• Registruoti darbe pasitaikančias neatitiktis, vykdyti jų koregavimo veiksmus.;
• Kontroliuoti atliekamų slaugos procedūrų kokybę ir savalaikiškumą, medicininių atliekų tvarkymą, medikamentų ir slaugos priemonių laikymą ir naudojimą;
• Kontroliuoti sanitarijos-higienos reikalavimų vykdymą, infekcinių susirgimų, hospitalinių infekcijų prevenciją ir jų vykdymą.

Reikalavimai:
• Turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį (didelis privalumas) arba slaugos profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
• Turėti administracinio darbo patirties sveikatos priežiūros srityje ir išmanyti slaugos veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
• Turėti LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją ir spaudą;
• Gerai išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
• Puikus valstybinės kalbos išmanymas, gebėjimas sklandžiai ir aiškiai dėstyti mintis tiek žodžiu, tiek raštu;
• Atsakingumas, pozityvus mąstymas, gebėjimas motyvuoti komandą;
• Mokėjimas gerai naudotis šiuolaikinėmis IT technologijomis;
• Bent vienos užsienio kalbos(anglų/vokiečių) mokėjimas (privalumas).

Mes Jums siūlome:
• Draugišką, motyvuotą kolektyvą atsinaujinančioje gydymo įstaigoje;
• Galimybę įgyvendinti savo idėjas ir sprendimus;
• Kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• Profesinio augimo galimybes.

Atlyginimas:
• Nuo 1800 iki 2500 Eur/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą prašome nurodyti, į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteirauti (8 460) 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

Atnaujinta 2024-01-05