(8 460) 40102, 40103, 41236 (I-V 8:00-12:00, 12:30-16:30)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1700 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

LOGOTERAPEUTUI / LOGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:
• diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

PERSONALO VADYBININKUI / VADYBININKEI

Ieškomas darbuotojas terminuotai darbo sutarčiai (dvejiems metams).

Darbo pobūdis:

• įformina darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, rengia pirminius darbuotojų dokumentus priimant į darbą: sudaro darbo sutartis, supažindina su pareigybių aprašymais, su bendrąją duomenų apsauga, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais, kolektyvine sutartimi, darbo tvarkos taisyklėmis, elgesio kodeksu bei kitais teisės aktais galiojančiais Sanatorijoje, padeda padalinių vadovams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą;

• organizuoja darbuotojų priėmimą į laisvas darbo vietas, kurias nurodo padalinių vadovai, rengia dokumentus dėl priimamų konkurso tvarka darbuotojų paieškos, priima, tikrina ir registruoja pretendentų dokumentus, siekiant padėti Sanatorijos direktoriui ir padalinių vadovams formuoti personalo sudėtį;

• įformina kasmetines ir kitos paskirties atostogas, siekiant užtikrinti personalo socialinių garantijų įgyvendinimą ir personalo darbo laiko ir poilsio apskaitą;

• ruošia kasmetinių atostogų metinius planus suderinus su padalinių vadovais;

• rengia Sanatorijos direktoriaus įsakymų, darbo sutarčių projektus, pranešimus „Sodrai“ dėl darbuotojų priėmimo į darbą ir atleidimo iš darbo, darbo sutarties sąlygų pakeitimo, raštų, pranešimų, pažymų projektus, kitus dokumentus personalo valdymo klausimais, tam, kad būtų suteikta informacija pagal kompetenciją;

• tvarko duomenis apie darbuotojus nustatyta tvarka, tam, kad būtų užtikrintas Sanatorijos direktoriaus pavestų funkcijų įgyvendinimas;

• padeda padalinių vadovams parengti darbuotojų pareigybių aprašymus, padaryti pakeitimus juose ir įformina direktoriaus įsakymu, pareigybių aprašymo kontrolinį egzempliorių saugo darbo vietoje;

• tvarko duomenis apie darbuotojus Sanatorijos kompiuterių tinkluose, pildo asmenines korteles, formuoja asmens bylas, archyvines bylas, perduoda jas Sanatorijos archyvui, tam, kad būtų užtikrinta personalo apskaita.

Reikalavimai:

• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities teisės krypties, personalo vadybos krypties arba viešojo administravimo krypties išsilavinimas;

• praktinio darbo patirtis personalo srityje ne mažiau kaip 1 metai;

• komunikabilumas, sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas.

Mes Jums siūlome:

• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

• nuo 1000 €/mėn. (atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų).

VIRĖJUI / VIRĖJAI

Darbo pobūdis: 

 • atlieka pirminį maistinės žaliavos (daržovių, kruopų, makaronų, jų gaminių, mėsos, žuvies, iš mėsų – kepenų, plaučių ir t.t.) paruošimą;
 • verda ir troškina įvairias daržoves, makaronus bei košes;
 • formuoja ir įvairiuose prieduose (džiūvėsėliuose, miltuose ir t.t.) apvolioja pusgaminius iš mėsos, žuvies ir kruopų;
 • kepa apkepus, įdarytas ir pjaustytas daržoves, kruopų gaminius;
 • skrudina bulves, troškina, ir kepa daržoves, pusgaminius iš faršo, kepa blynus, sklindžius;
 • gamina pyragėlius, spurgas, bandeles;
 • ruošia patiekalus iš koncentratų;
 • dalina ir patiekia masinės gamybos patiekalus;
 • verda įvairias sriubas;
 • gamina mėsos ir žuvies patiekalus, padažus;
 • ruošia jūros gėrybes (moliuskus, vėžiagyvius ir pan.);
 • atlieka pagalbinius darbus ruošiant kulinarinius gaminius;
 • ruošia saldžiuosius ir šaltuosius patiekalus;
 • paruošia paukštieną virti ir kepti;
 • paruošia trapiąsias ir sluoksniuotąsias tešlas;
 • ruošia ir papuošia užsakomuosius patiekalus.

Reikalavimai: 

 • virėjo pareigoms priimamas asmuo, išmanantis maisto ruošimo būdus, gebantis savarankiškai dirbti;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 905 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 460 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

Atnaujinta 2021-07-30

Šrifto dydis
Fonas