(8 460) 40102, 40103, 41236 (I-V 8:00-12:00, 12:30-16:30)

ĮSTAIGOS VEIKLA

Pradžia » Informacija » Veikla
administracine_informacija

MISIJA

Teikti pacientams šiuolaikinio medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, atitinkančias pacientų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.

VIZIJA

Tapti asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas,  atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Europos Sąjungos keliamus reikalavimus, tenkinančia pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

TIKSLAI

  • sertifikuoti įstaigos kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vertinti jos rezultatyvumą;
  • organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų, steigėjų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos numatytas strategines kryptis;
  • racionaliai naudoti turimus profesinius, techninius ir finansinius išteklius;
  • kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
  • rūpintis įstaigos infrastruktūra;
  • vykdyti pokyčius pagal pacientų, paslaugų užsakovų pastabas ir paslaugų kokybės vertinimus.

Atnaujinta 2021-02-05

Šrifto dydis
Fonas