SANATORINĖ MOKYKLA

Pradžia » Kitos paslaugos » Sanatorinė mokykla
vietos-rezervavimas

Palangos sanatorinė mokykla – demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis grindžianti savo veiklą mokinių ir mokytojų bendruomenė.
1993-10-01 atidaryta Palangos vaikų sveikatos centro „Gintaras“ mokykla. 1998-01-01 mokykla tapo savarankiška, pavadinama Palangos sanatorine mokykla. 2010 m. mokyklos steigėju tapo Palangos miesto savivaldybė. 2011 m. mokykla įgijo teisę vykdyti vidurinio ugdymo programą.
Mokyklos išskirtinumas – patrauklumas savo išore, ugdymo turiniu bei kokybe, darbo metodais, inovacijų įgyvendinimu.
Mokyklos filosofija – vidutinis mokytojas kalba, geras mokytojas aiškina, puikus mokytojas demonstruoja, didis mokytojas įkvepia.
Mokyklos aplinka moderni, saugi, atvira, orientuota į bendražmogiškas vertybes.
Mokykloje įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programos. Pamokos vyksta kontaktiniu būdu atskirose mokymo klasėse. Pagrindinis mokyklos tikslas – organizuoti tęstinį sergančių vaikų ugdymą.
Priešmokyklinio ugdymo pamokos vyksta nuo 8 iki 12 val. Pamokų pradžia 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniams – 14 val.
Mokyklos bendruomenė nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, edukacinėse veiklose.
Visi įstaigoje dirbantys mokytojai dalykininkai turi ilgametę darbo sanatorinėje mokykloje patirtį, nuolat tobulina profesines kompetencijas dalyvaudami konferencijose, kursuose, seminaruose, mokymuose. Specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, teikia specialusis pedagogas, įsitraukti į ugdomąją veiklą padeda mokytojo padėjėjai.
Atsižvelgiant į kiekvieno mokinio poreikius, galimybes, ugdymo procesas individualizuojamas. Esant poreikiui, pritaikoma mokymosi aplinka: reguliuojamo aukščio mokinio suolas, kėdė, stalas (skirtas darbui stovint).
Kiekvienoje klasėje – inovatyvios mokymo priemonės: interaktyvūs ekranai, skaitmeniniai vadovėliai, stacionarūs bei nešiojamieji kompiuteriai, spausdintuvai, šviesos stalai (pradinėse klasėse). Įrengta moderni kompiuterių klasė.
Mokyklos bibliotekos fondas nuolat papildomas grožine (taip pat ir privalomąja, programine) bei moksline literatūra, enciklopedijomis, žodynais, mokymo priemonėmis specialiųjų poreikių mokiniams, garsiniais, regimaisiais dokumentais (garsinėmis knygomis, dokumentiniais filmais ir kt.). Informacijos paieškai, individualių užduočių atlikimui įrengta kompiuterizuota darbo vieta mokiniui/mokytojui. Kasmet prenumeruojami periodiniai leidiniai (žurnalai ir laikraščiai), skirti vaikams, paaugliams bei suaugusiems.
Bet kuriuo metu mokiniai turi galimybę apsilankyti naujai įkurtoje bibliotekos tylos erdvėje, naudotis įvairiomis sensorinėmis lavinimo priemonėmis: šviesos lentele ir jai tinkančiomis mokymo priemonėmis, šaškių-šachmatų staliuku, balansine lenta, konstruktoriaus žaidimo sienele bei kaladėlėmis. Jaukumą suteikia lentyna-kampelis (individualiems užsiėmimams, apmąstymams, skaitymui), sėdmaišiai bei pufai.

Daugiau informacijos bei naujienų apie Palangos sanatorinę mokyklą žiniatinklyje: https://www.palangasanatorine.lt

Atvykdami į sanatoriją nepamirškite atsivežti savo vadovėlių ir pratybų !

Atnaujinta 2022-12-27